Monitoring parametrów życia

Monitoring parametrów życiowych małych zwierząt laboratoryjnych
Monitoring parametrów życiowych małych zwierząt laboratoryjnych

System monitorowania funkcji życiowych małych zwierząt laboratoryjnych (HPMS) to urządzenie mierzące wiele parametrów fizjologicznych na jednej małej platformie.

Kluczowe cechy

  • Monitoruje temperaturę, elektrokardiogram (EKG) i oddech oraz opcjonalnie wysycenie tlenem (SpO2), ciśnienie krwi i wydychany CO2 (EtCO2)
  • Małe rozmiary, dostosowany do myszy lub szczura
  • Minimalny czas konfiguracji na start
  • Podgrzewana platforma
  • Intuicyjny ekran dotykowy
  • Wyświetlacz numeryczny i graficzny w czasie rzeczywistym
  • Zarejestrowane dane można łatwo eksportować do dalszej analizy