Izolowana nerka/wątroba

Izolowana nerka/wątroba
Izolowana nerka/wątroba

UP-100 to wielofunkcyjny system perfuzyjny. Stosowany w przypadku konieczności perfuzji różnych typów narządów in situ lub ex vivo. Modułowa konstrukcja tego systemu umożliwia łatwą adaptację do różnych zastosowań przy użyciu dodatków lub rozszerzeń do jednostki podstawowej. System może perfundować takie narządy jak wątroba, nerki, łożysko krezkowe i serce świnki morskiej, szczura i myszy. W przypadku perfuzji in vivo pod podstawą UP-100 znajduje się stół operacyjny. W przypadku perfuzji ex vivo można dodać wilgotną komorę lub komorę serca.