Izolowane serce IH-BI

Izolowane serce IH-BI
Izolowane serce IH-BI

Najbardziej fizjologiczny izolowany model perfuzji serca dla dużych gryzoni

System do perfuzji izolowanego serca w systemie bi-ventricular working heart wykorzystuje opatentowane komory dla oporu przepływu, aby wiernie naśladować ciśnienie końcoworozkurczowe (preload) i obciążenie następcze ( afterload) in vivo zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych w średnich i dużych modelach (szczur, świnka morska, królik). Wyjątkowe cechy systemu tworzą najbardziej fizjologiczne środowisko dla izolowanego serca, bardzo przypominające rzeczywisty opór naczyń obwodowych, jednocześnie pozwalając całemu sercu pracować tak, jak ma to miejsce w warunkach in vivo, ustanawiając nowy standard badań nad izolowanym sercem.

Aby upewnić się, że system jest prawidłowo skonfigurowany jako jednostka funkcjonalna spełniająca wymagania aplikacji naukowej, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Dla dokładniejszego zapoznania sie z opcjami IH-5 zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Perfuzja Serca